Informacja dot. otwarcia gminnych placówek oświatowych

22.05.2020r.
Drukuj

Od poniedziałku 25 maja otwarte zostaną placówki oświatowe z terenu Gminy Zgorzelec:

– Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Łagowie
– Szkoła Podstawowa im. Osadników Wojskowych w Trójcy
– Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żarskiej Wsi
– Szkoła Podstawowa Kornela Makuszyńskiego w Osieku Łużyckim

Dla uczniów klas 1-3 z ww. placówek zorganizowane będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Od 25 maja rozpoczynają się również konsultacje dla uczniów klas ósmych ze szkół w Jerzmankach i Osieku Łużyckim. Konsultacje będą przeprowadzane z podziałem na grupy i przedmioty.

Od 11 maja odbywają się zajęcia opiekuńcze w żłobku „Muchomorek” i przedszkolu „Krasnoludki” w Jędrzychowicach oraz we wszystkich oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

print

Zobacz także: