Informacja na temat debaty o stanie Gminy Zgorzelec

04.06.2020r.
Drukuj

W dniu 28 maja 2020 r. na stronie podmiotowej BIP urzędu został umieszczony Raport o stanie Gminy Zgorzelec  za rok 2019 r.  Z treścią omamianego raportu można się zapoznać ponizej

RAPORT O STANIE GMINY

Informuję, iż na sesji  w dniu 15 czerwca 2020 r. zaplanowano debatę nad raportem o stanie Gminy (przewidywana czas rozpoczęcia debaty godzina 11.30), w której mogą wziąć udział m.in. mieszkańcy Gminy.

W celu skorzystania z przysługujących uprawnień, zabrania głosu w debacie nad raportem stanie Gminy mieszkaniec jest zobowiązany złożyć w tutejszym Urzędzie Gminy pisemne zgłoszenie (kierowane do Przewodniczącego Rady Gminy) poparte podpisami co najmniej 20 osób. 

W/w zgłoszeń można dokonywać do dnia 10.06.2020 r. w godzinach pracy tutejszego urzędu do godziny 15.30. w Biurze Obsługi Interesanta. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszeń. W celu sprawnego przeprowadzenia debaty uprawniony do głosu mieszkaniec, może zabrać  jednorazowo głos w czasie nie przekraczającym 5 minut.

W załączeniu formularz zgłoszenia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Rakoczy

print

Załączniki

Zobacz także: