Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Zgorzelec

27.03.2020r.
Drukuj

Informuję, iż pełnomocnik komitetu wyborczego lub inna przez niego upoważniona a także wyborca który chciałby zostać członkiem OKW (w trybie uzupełnienia składu przez Komisarza Wyborczego)  mogą dokonywać zgłoszeń  kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w terminie do dnia 10 kwietnia 2020 r. do godziny 14:00. 

Zgodnie z wprowadzonymi ograniczeniami na czas epidemii Urząd Gminy Zgorzelec jest czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach 7.30 – 15.00, w piątek od godziny 7.30-14.00. Wszelkie informacje związane z przyjmowaniem zgłoszeń udzielane są pod numerami telefonów: 75 77 214 20 oraz 75 77 214 11.

Zgłoszeń można dokonywać poprzez:

–  ich złożenie w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec w Biurze Obsługi Klienta mieszczącym się w parterze budynku,

– drogą elektroniczną poprzez przesłanie ich skanu na adres gmina@gmina.zgorzelec.pl.  W takim przypadku oryginały zgłoszenia należy również przesłać do urzędu tradycyjna pocztą.

 Ponadto w przypadku dokonania zgłoszeń w formie elektronicznej  lub za pośrednictwem poczty dopuszczalne jest :

  • uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego przez osobę zgłaszająca kandydatów,
  • uzyskanie potwierdzenia doręczenia zgłoszeń – wysłanego przez pracownika urzędu drogą elektroniczną.

Sekretarz Gminy Anna Demuth-Majda

print

Zobacz także: