Możliwość wzięcia udziału w debacie

09.06.2021r.
Drukuj

Przewodnicząca Rady Gminy Zgorzelec  informuje, iż w związku z zaplanowaną na dzień 14 czerwca 2020r. na godzinę 12.00  sesją Rady Gminy Zgorzelec i debatą nad Raportem
o stanie gminy Zgorzelec za rok 2020 r. mieszkańcy Gminy Zgorzelec  mogą zabierać głos w omawianej debacie w zakresie związanym z treścią raportu.

Treść omawianego raportu  jest dostępna na stronie podmiotowej BIP Gminy Zgorzelec

Warunkiem wzięcia udziału w debacie nad raportem jest złożenie przez mieszkańca  pisemnego zgłoszenia, popartego podpisami co najmniej 20 osób. W załączeniu formularz zgłoszeniowy.

Pisemne zgłoszenie uczestnictwa należy dostarczyć do Przewodniczącego Rady Gminy (w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec )  lub korzystając z poczty elektronicznej wysyłając zgłoszenie na adres rada@gmina.zgorzelec.pl najpóźniej do dnia 11 czerwca 2020 r. do godziny 15.30.

Mieszkaniec  składający zgłoszenie w formie  elektronicznej najpóźniej w dniu 14 czerwca do godziny 10.00 jest zobowiązany  do dostarczenia  Przewodniczącemu Rady Gminy oryginału zgłoszenia wraz z wymaganymi podpisami osób udzielających mu poparcia.

Mieszkańcy (w maksymalnej liczbie 15)  będą dopuszczeni do głosu – jednokrotnego wystąpienia – według kolejności wpływu ich zgłoszenia. Maksymalny czas udzielenia głosu w debacie wynosi 5 min.

print

Załączniki

Zobacz także: