Informacja turystyczna

Gmina Wiejska Zgorzelec położona jest w tzw. Obniżeniu Żytawsko – Zgorzeleckim i zajmuje powierzchnię 136,3 km ². Na Zachodzie graniczy z miastem Zgorzelec, poprzez Nysę Łużycką z Federalną Republiką Niemiec, na północy z gminą Pieńsk, na wschodzie z gminami Siekierczyn i Sulików, a na południu z Republiką Czeską i gminą Bogatynia. Bliskość dwóch granic powoduje, że gmina jest atrakcyjną bazą wypadów turystycznych do Czech i Niemiec. Oferuje przyjezdnym bazę noclegowo-gastronomiczną liczącą obecnie ogółem 350 miejsc w hotelach, zajazdach i gospodarstwach agroturystycznych. Teren Gminy Zgorzelec to równocześnie część Puszczy Zgorzelecko-Osiecznickiej. Charakterystyczną cechą miejscowego krajobrazu jest znaczna ilość stawów rozsianych wśród lasów oraz występowanie śródleśnych torfowisk. Dominujące są  tu bory sosnowe i bory mieszane- ze znaczącą przewagą drzew takich jak sosny, dęby szypułkowe, brzozy brodawkowate i osiki. Północny skraj naszej gminy to Obniżenie Żytawsko- Zgorzeleckie ciągnące się wzdłuż Nysy Łużyckiej, która przedstawia dzisiaj wysokie walory przyrodnicze i  jedyny w swoim rodzaju krajobraz dolinny, stosunkowo naturalny i niezbyt silnie zmieniony, bogaty w wartościowe biotopy. Południowa część gminy to pagórkowata kraina, zbudowana z glin morenowych, zalegających na zlepieńcach perskich i gnejsach, w sporej swej części porośnięta lasami.

 

ZABYTKI