Informacji dotyczących zasad BHP w gospodarstwach rolnych

31.03.2020r.
Drukuj

Rolnictwo jest specyficzną gałęzią gospodarki, która charakteryzuje się wysokim poziomem wypadkowości. Problem dotyczy głównie niewielkich gospodarstw, które koncentrują się na kilku kierunkach produkcji. Aby utrzymać się na rynku, zmuszone są do zróżnicowania działalności, w tym do podejmowania działalności pozarolniczej. W tych właśnie gospodarstwach, stanowiących przeważającą liczbę w naszym kraju, występuje najwięcej sytuacji wypadkowych.

Rolnik narażony jest na wiele zróżnicowanych zagrożeń, wynikających z częstych zmian stanowisk pracy. Czynności wykonywane w gospodarstwie różnią się między sobą charakterem, rodzajem wykonywanej funkcji, złożonością techniczną i wymagają od rolnika odpowiedniej wiedzy, siły i sprawności fizycznej

Wypadki częściej występują w gospodarstwach mniejszych o wielokierunkowej produkcji rolniczej z dużym udziałem pracy fizycznej, w których wyposażenie jest przestarzałe, a zabudowania inwentarskie nie są zmodernizowane. Należy także zwrócić uwagę na fakt, że przyczyną wypadków przy pracy rolniczej mogą być również zaniedbania samego rolnika. Niestety, nawet w gospodarstwach rolnych wyposażonych w najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, bez zachowania odpowiedniej rozwagi, mogą zdarzyć się tragedie, często oddziaływające na całe rodziny rolnicze.

Więcej informacji na temat zasad BHP w gospodarstwach rolnych znajduje się na stronie KRUS, w załączniku listy kontrolne z oceną gospodarstwa rolnego pod kątem zagrożeń.

źródło: KRUS

print

Załączniki

Zobacz także: