Inicjatywa lokalna – warsztaty dla mieszkańców

19.10.2022r.
Drukuj

Na początku października w Świetlicach wiejskich w Gronowie, Gozdaninie, Tylicach i Spytkowie odbyły się pierwsze spotkania informacyjne dotyczące wprowadzenia inicjatywy lokalnej jako narzędzia partycypacji obywatelskiej. Czym jest inicjatywa lokalna, czym różni się od budżetu obywatelskiego i funduszu sołeckiego – o tym rozmawiali mieszkańcy z Damianem Decem i Hanną Ilnicką.

Inicjatywa lokalna to forma współpracy pomiędzy samorządem lokalnym i mieszkańcami. Została wprowadzona Ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie. Daje możliwość mieszkańcom wziąć sprawy w swoje ręce, a jednocześnie pozwala na oszczędności w budżetach gmin.

Przygotowanie Gminy do wprowadzenia inicjatywy lokalnej to proces długofalowy. Jest to jednak szansa na to, aby mieszkańcy we współpracy z Gminą mogli realizować małe lokalne potrzeby.

 Dzięki inicjatywie lokalnej mieszkańcy podejmują wspólne działania. Może to być poprawa wspólnej przestrzeni np. budowa lub modernizacja placów zabaw, budowę i naprawienie małej architektury, poprawienie chodnika, a także wydarzenia integrujące mieszkańców, np. spotkania o charakterze kulturalnym, sportowym, ekologicznym. Pomysły muszą się wpisywać w jeden z obszarów działalności pożytku publicznego wymienionego w Ustawie o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Dlaczego warto wprowadzić inicjatywę lokalną w Gminie ? Jest to forma współpracy dająca możliwość:

  • Wspólnego realizowania przedsięwzięć między mieszkańcami i gminą.
  • Zaktywizowania mieszkańców w celu wspólnego rozwiązywania lokalnych problemów.
  • Realizacji przedsięwzięć zgłaszanych przez mieszkańców dotychczas nieuczestniczących w życiu publicznym.

Jak wspomnieliśmy, było to pierwsze spotkanie. Przed nami jeszcze długa droga, zanim inicjatywa lokalna w Gminie zostanie wprowadzona. Ale naprawdę warto. W założeniu jest to prosty mechanizm umożliwiający rozwinięcie współpracy na poziomie lokalnym, wycenienie pracy mieszkańców z dofinansowaniem samorządu.

Zadanie realizowane jest przez stowarzyszenie Interclub Femina w ramach projektu Busola na inicjatywy społeczne.

źródło: Interclub Femina

print

Zobacz także: