Inwestycje drogowe w gminie

10.07.2023r.
Drukuj

Rok 2023 to kolejny okres w którym następuje znaczna poprawa jakości dróg gminnych.

Zakończono prace związane z budową drogi w Trójcy i w Tylicach. Trwają prace wykończeniowe związane z przebudową drogi wewnętrznej w Spytkowie. Pozostało wyrównanie poboczy oraz wjazdów na posesje prywatne. W Białogórzu na drodze wewnętrznej wykonano podbudowę oraz ułożono pierwszą warstwę nawierzchni asfaltowej. W Gronowie aktualnie wykonywana jest podbudowa drogi. Pozostają do ukończenia drogi w Kunowie i Przesieczanach, których realizację przewidziano na drugą połowę czerwca.

Rozstrzygnięty został przetarg na przebudowę kolejnych dwóch dróg tym razem w Łagowie ul. Polna na odcinku 550 m oraz w Jerzmankach na odcinku 510 m. Termin realizacji obu zadań ustalony został do połowy września br.

To kolejnych dziewięć dróg gminnych, po których bezpiecznie i komfortowo poruszać będą się mieszkańcy gminy. Same prace wykonano szybko, choć oczekiwanie na modernizację dróg trwało dłużej. Przygotowanie dokumentacji, uzgodnienia, zgody na budowę, przeprowadzenie postepowania przetargowego, to działania bardzo czasochłonne i wymagające profesjonalnego przygotowania. 

Należy podkreślić, że szczególną rolę przy zabezpieczeniu środków i uzgodnieniach z mieszkańcami odegrali radni z terenów inwestycyjnych. Arkadiusz Furmaniak, Halina Szeremata, Marcin Dziurman, Karolina Słomka-Majkut, Jan Swacha, Grzegorz Miłoszewicz, Adam Turczyn, Józef Dziurman, Piotr Kuśta i Józef Ściebura.

Gmina przygotowuje się do kolejnych modernizacji dróg, co jak i w tym przypadku, wymaga czasu i środków finansowych, które coraz trudniej pozyskać.  

print

Zobacz także: