INWESTYCJE Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Tylice i Kunów.” Promesa na dofinansowanie zadania 1.147.645,60 PLN

„Przebudowa ul. Dębowej w miejscowości Łagów – Etap I” Promesa na dofinansowanie zadania 1.764.153,05 PLN

„Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Zgorzelec” Promesa na dofinansowanie zadania 2 467 192,10 PLN Wartość inwestycji 2 597 044,32 PLN