INWESTYCJE Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Tylice i Kunów.” Promesa na dofinansowanie zadania 1.147.645,60 PLN

„Przebudowa ul. Dębowej w miejscowości Łagów – Etap I” Promesa na dofinansowanie zadania 1.764.153,05 PLN

„Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Zgorzelec” Promesa na dofinansowanie zadania 2 467 192,10 PLN Wartość inwestycji 2 597 044,32 PLN

„Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie obiektów Gminy Zgorzelec” Promesa na dofinansowanie zadania 1.270.171,80 zł Wartość inwestycji 1.411.302,00 zł

„Przebudowa wraz z rozbudową budynku świetlicy wiejskiej w Łagowie” Kwota Promesy wynosi: 2.000.000,00 PLN Wartość inwestycji: 2.187.000,00 PLN