IV edycja Konkursu dla KGW o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

17.01.2024r.
Drukuj

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza IV edycję „Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”. Konkurs zainicjowany jest przez Małżonkę Prezydenta RP – Agatę Kornhauser–Dudę i został objęty Jej Honorowym Patronatem.

Nadrzędnym celem Konkursu jest ukazanie wielopłaszczyznowej działalności Kół Gospodyń Wiejskich w obszarach: społecznym, kulturalnym oraz edukacyjnym.

Konkurs ma także na celu prezentację i promocję aktywności KGW w zakresie:

działań prospołecznych, które spajają i aktywizują lokalne społeczności oraz wpływają na rozwój przedsiębiorczości kobiet,

kultywowania, popularyzowania i utrwalania najbardziej wartościowych kulturowych tradycji regionalnych, m.in. folkloru, tradycji kulinarnych oraz działalności rękodzielniczej,

przekazywania zainteresowania twórczością ludową kolejnym pokoleniom oraz wychowania młodzieży w duchu poszanowania tradycyjnych wartości.

Adresatami konkursu są: Koła Gospodyń Wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru KGW, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich,koła działające na podstawie ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno – zawodowych organizacjach rolników oraz stowarzyszenia skupiające kobiety z terenów wiejskich, których celem statutowym działania jest w szczególności rozwój kultury ludowej, w tym kultury lokalnej i regionalnej, promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych, a także działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Termin naboru konkursu: od 15 stycznia do 31 marca 2024 r.

Wzorem poprzednich edycji Konkursu, zostanie o przeprowadzony w dwóch etapach: wojewódzkim i ogólnopolskim. Etap wojewódzki odbędzie się w formule online, natomiast etap ogólnopolski planowany jest jako wydarzenie stacjonarne w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „MAZOWSZE” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Otrębusach lub Pałacu Prezydenckim w Warszawie, z udziałem Małżonki Prezydenta RP. Ogłoszenie zwycięzców oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich 2024.

Temat przewodni Konkursu: Polskie tradycje wielkanocne

Serdecznie zachęcamy Koła Gospodyń Wiejskich działające na terenie Województwa Dolnośląskiego do udziału w Konkursie.

dokumenty do pobrania

źródło: Kancelaria Prezydenta RP

print

Zobacz także: