IV Sesja Rady Gminy Zgorzelec – 11 czerwca 2024 r. o godz. 13:00 – na żywo

11.06.2024r.
Drukuj

IV Sesja Rady Gminy Zgorzelec – 11 czerwca 2024 r. o godz. 1300 w  sali  konferencyjnej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności w obradowaniu.
 2. Informacja o przyjęciu protokołów z poprzednich sesji.
 3. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Zgorzelec za 2023 rok.
 4. Debata nad raportem o stanie Gminy Zgorzelec.

a) – głosy radnych,

b) – głosy mieszkańców.

c) Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zgorzelec wotum zaufania.

 1. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zgorzelec za 2023 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi.

a) UCHWAŁA NR RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zgorzelec z tytułu wykonania budżetu Gminy Zgorzelec za 2023 rok

 1. Analiza współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 2. Analiza i ocena świetlic wiejskich i szkolnych.

a) przegląd stanu bibliotek i czytelnictwa na terenie gminy.

b) przygotowanie i plan organizacji zajęć rekreacyjnych w okresie letniej przerwy wakacyjnej dzieci i młodzieży na terenie gminy.

 1. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i głosowanie.
 2. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Sprawy różne.
 4. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Zgorzelec
(-) Anna Rakoczy

Oglądaj na żywo 

print

Zobacz także: