IX edycję konkursu „Nasza wieś – mamy się czym pochwalić!”

22.06.2023r.
Drukuj

Starosta Zgorzelecki ogłasza IX edycję konkursu „Nasza wieś – mamy się czym pochwalić!”. Do rywalizacji o atrakcyjne nagrody mogą włączyć się sołectwa powiatu zgorzeleckiego oraz organizacje pozarządowe mające siedzibę i działające na terenach wiejskich.

Główną ideą konkursu jest podniesienie atrakcyjności i estetyki otoczenia, kształtowanie postaw współodpowiedzialności mieszkańców za wizerunek wsi, rozwijanie tożsamości lokalnej, pobudzanie aktywności na rzecz lokalnego środowiska oraz zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego.

Zgłoszenia do udziału w konkursie należy składać na załączonym poniżej formularzu do 15 lipca. br. Wizytacje zgłoszonych wsi odbywać się będą natomiast od 1 września do 15 października 2023r.

Pod ocenę komisji konkursowej będą poddawane takie elementy jak m.in.: dbałość o estetykę wsi, zaangażowanie społeczności lokalnej w działania na rzecz wsi, zachowanie i rozwój tożsamości wsi (historia, kultura, tradycje, kształtowanie indywidualnego wizerunku wsi), oferta wsi (kiermasze, jarmarki, dożynki, odpusty, majówki, zabawy itp.), umiejętność zaprezentowania dorobku wsi podczas wizytacji komisji konkursowej i jakość przedłożonych materiałów.

Warunkiem przeprowadzenia konkursu jest zgłoszenie się do udziału co najmniej 5 wsi. Dla zwycięzców Starosta Zgorzelecki ufunduje atrakcyjne nagrody.

źródło: Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu

print

Załączniki

Zobacz także: