Jubileusz Złote Gody Państwa Jankowskich i Państwa Ściebura

24.11.2022r.
Drukuj

Państwo Danuta i Albin Jankowscy z Żarskiej Wsi oraz Czesława i Józef  Ściebura z Łagowa obchodzili Złote Gody. Jubilaci odebrali z rąk Wójta Piotra Machaja medale nadane przez Prezydenta RP.

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego był okazją do uhonorowania Państwa Jankowskich z Żarskiej Wsi oraz Państwa Ściebura z Łagowa Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadawanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy Zgorzelec Piotr Machaj, który życzył jubilatom długich i pogodnych lat życia w dobrym zdrowiu i szczęściu, w poczuciu zasłużonego zadowolenia z owoców pracowitego życia oraz niegasnącej miłości. Na jubileusze przybyli najbliżsi Jubilatów oraz Sołtys i Radna z Żarskiej Wsi . Uhonorowaniem podniosłej chwili było wzniesienie toastu lampką szampana oraz wręczenie bukietów kwiatów i symbolicznych prezentów.

Państwo Jankowscy

 

Państwo Ściebura

 

 

print

Zobacz także: