Kampania społeczna 4U!

07.02.2020r.
Drukuj

Kampania jest strategicznie ukierunkowana na dotarcie do szerokiego grona odbiorców poprzez wykorzystanie środków komunikacji społecznej. Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW dąży w ten sposób do poprawy świadomości – a tym samym, podniesienia poziomu bezpieczeństwa obywateli.

Inicjatorem akcji jest Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Celem kampanii jest przedstawienie zalecanego sposobu postępowania w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego. Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW, zgodnie ze swoją misją, dąży do poprawy świadomości antyterrorystycznej – a tym samym, podniesienia poziomu bezpieczeństwa obywateli

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną internetową kampanii społecznej 4U! klik, na której znajdują się film oraz animacje edukacyjne przedstawiające sposób właściwego zachowania się w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego.

 

 

print

Zobacz także: