Klaster Roku 2017

27.06.2018r.
Drukuj

Miło nam poinformować, iż w dniu 21 marca 2018 r. nasz „Zgorzelecki Klaster Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej” założony
z inicjatywy  obecnego Wójta Gminy Zgorzelec i Burmistrza Miasta Zgorzelca uzyskał prestiżowy tytuł „KLASTRA ROKU 2017” przyznany przez Fundację Promocji Kształcenia we współpracy z Krajową Izbą Klastrów Energii przy wsparciu Unii Pracodawców i Przedsiębiorców Przemysłu Biogazowego.

 

W ramach konkursu brano pod uwagę następujące kryteria:

  • rozpoznawalność klastra i jego marketing (widoczność w mediach, udzielanie się publicznie, logotypy klastra itp.);
  • skład klastra (liczebność sygnatariuszy i udział jst, udział instytucji B+R, udział OZE);
  • organizację i strukturę organizacyjną klastra

 

Biorąc pod uwagę  w/w czynniki znaleźliśmy się w gronie 4 wyróżnionych klastrów.

 

Samowystarczalność energetyczna regionów to temat, którym obecnie żyją Gminy i Powiaty w Polsce w związku z wdrażaniem wymagań unijnych dotyczących zwiększenia udziału OZE w produkcji energetycznej kraju. W dobie walki ze smogiem, próbą dostosowania faktycznych działań władzy do wymogów prawa unijnego w szczególności w zakresie ograniczania zanieczyszczenia środowiska (emisji pyłów, gazów, zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód)  narastającym ryzykiem przerw w dostawach energii w regionach oddalonych od większych aglomeracji miejskich jak również rozwojem elektromobilności coraz istotniejsze staje się współdziałanie nas wszystkich na poziomie lokalnym.

 

Gmina Zgorzelec od dawna wspiera działania inwestorów w zakresie lokalizacji na terenie Gminy inwestycji dotyczących Odnawialnych Źródeł Energii. W chwili obecnej na naszym terenie w oparciu o aktualne zapisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego można zlokalizować farmy fotowoltaiczne na 69 hektarach gruntów jak również wybudować elektrownię wodną na rzece – Nysie Łużyckiej. Ponadto na naszym terenie wybudowano 22 siłownie wiatrowe ale z uwagi na niekorzystne przepisy ustawowe dotyczące norm odległościowych omawianych obiektów od zabudowań mieszkaniowych praktycznie na dzień dzisiejszy brak prawnej możliwości lokalizacji nowych siłowni wiatrowych.

 

Szczerze wierzę że omawiane działania planistyczne podejmowane w obszarze zagospodarowania przestrzennego terenów gminnych, fakt posiadania zaplecza  – odnawialnych źródeł energii ulokowanych w szczególności na terenach naszej Gminy oraz współpraca wielu podmiotów – w tym przedsiębiorców oraz samorządów
w ramach klastra będzie miało w przyszłości realne korzyści dla naszych mieszkańców w postaci niższych cen energii elektrycznej.

Ponadto funkcjonowanie w klastrze przekłada się na poprawę efektywności energetycznej naszych miejscowości oraz daje szansę na lepszą jakość powietrza i niezależność energetyczną (kwestia samowystarczalności). To również możliwość aplikacji o zewnętrzne środki pomocowe dotyczące działań nastawionych na inwestycje w zakresie kompleksowej termodernizacjii budynków znajdujących się w zasobach gminy oraz możliwość inwestycji w szeroko pojmowaną elektromobliność. Na końcu pragnę nadmienić, iż równolegle z działaniami w obszarze klastra realizujemy na bieżąco zadania własne związane z poprawą efektywności energetycznej w postaci dofinansowania mieszkańcom gminy inwestycji w OZE w zakresie montażu kolektorów słonecznych na budynkach oraz częściowego zwrotu wydatków poniesionych  w ramach wymiana nieefektywnych kotłów opalanych paliwem stałym.

print

Zobacz także: