Kolejne projekty dla Gminy Zgorzelec

27.02.2024r.
Drukuj

W poniedziałek 26 lutego br. w Urzędzie Miasta Bolesławiec odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego.

Członkowie Komitetu podjęli uchwałę w sprawie listy projektów strategicznych instrumentu terytorialnego ZIT ZOF do realizacji w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027.

Lista projektów strategicznych dotyczących opieki społecznej, edukacji, zwiększenia efektywności energetycznej budynków publicznych, bioróżnorodności, mobilności miejskiej, rozwoju terytorialnego – turystyka, kultura, przestrzeń publiczna obejmuje 99 projektów na łączną kwotę dofinansowania 287 809 930 zł.

Gmina Zgorzelec opracowała wnioski o dofinansowanie na budowę boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Zgorzelec w miejscowościach – Osiek Łużycki – etap I, Jędrzychowice i Tylice, które zostały wpisane na listę podstawową.

Na liście rezerwowej znalazły się projekty takie jak:

– poprawa bezpieczeństwa tras rowerowych na terenie Gminy Zgorzelec poprzez rozbudowę infrastruktury ścieżek pieszo-rowerowych

– odnowienie parku w Jerzmankach,

– Budowa ścieżek rowerowych w miejscowości Ręczyn, Jerzmanki w kier. Łagów oraz miasteczka rowerowego przy szkole w Osieku Łużyckim,

– Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Zgorzelec – etap II,

– Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Zgorzelec – etap III.

Projekty zostaną ujęte w Strategii ZIT ZOF, poddane konsultacjom społecznym oraz procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

foto: Urząd Miasta Bolesławiec

print

Zobacz także: