Kolejny Klub Senior+

23.12.2021r.
Drukuj

Już od 3 stycznia 2022 r. rozpoczyna działalność III Klub Seniora w gminie Zgorzelec. Klub Senior+ w Gronowie będzie funkcjonować  zgodnie z postanowieniami Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 (t.j. M.P. z 2021r. poz. 10).

W dniu 21 grudnia 2021r. odbyło się spotkanie organizacyjne z osobami starszymi z Gronowia. Zastępca Wójta Marek Wolanin wraz z Kierownikiem i Zastępcą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawił formułę Programu Wieloletniego „Senior+” na lata  2021-2025 . W  spotkaniu uczestniczyło 16 seniorów i przyszła kadra. Klub Senior+ w Gronowie będzie miejscem spotkań  Seniorów, którzy zainteresowani są różnymi formami aktywności i integracji. Podczas wizyty panowała iście świąteczna atmosfera.

Celem Klubu Senior+ jest przede wszystkim:

  1. Zapewnienie wsparcia i stworzenie odpowiednich warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu, różnych form aktywności i integracji seniorów.
  2. Zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.
  3. Poprawa stanu psychofizycznego uczestników.

print

Zobacz także: