Kolorowy pasek Petycje 2018

Artykuły:

 • Roczna zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2018 r.
 • Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji dot. przywrócenia kursów na trasie Zgorzelec-Koźlice w godz. 13-14
 • Treść petycji dot. przywrócenia kursowania busów na trasie Zgorzelec-Koźlice w godz. 13-14
 • Petycja w sprawie elektronizacji zamówień publicznych
 • Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji – PSZOK Jerzmanki
 • Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji – efektywność energetyczna
 • Zawiadomienie o łącznym rozpatrzeniu petycji i wyznaczeniu okresu oczekiwania na dalsze petycje
 • Petycja w sprawie lokalizacji PSZOK w Jerzmankach
 • Petycja w sprawie lokalizacji PSZOK w Jerzmankach
 • Petycja – efektywność energetyczna
 • Petycja – Inicjatywa Walczmy ze smogiem