Komunikat Wójta dot. wyborów prezydenckich

30.03.2020r.
Drukuj
foto: freepik.com

Szanowni mieszkańcy

W związku ze wzrostem rozwoju zakażeń koronawirusem oraz podjęciem szeregu działań mających na celu maksymalne ograniczenie wszelkich kontaktów ludzi w celu zahamowania rozwoju pandemii chciałbym zwrócić Państwa uwagę na istotne kwestie biegnących terminów w kalendarzu wyborczym związanym z zaplanowanymi na dzień 10 maja br. wyborami Prezydenta RP.

Od kilkunastu dni samorządowcy z całego kraju w osobach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast biją na alarm i wnioskują do odpowiednich organów o podjęcie odpowiednich kroków prawnych w celu zmiany terminu wyborów na Prezydenta RP. Ja również jestem jednym z nich. Jako osoba odpowiedzialna za Państwa życie i zdrowie oraz bezpośrednio zobowiązana do przeprowadzenia wszystkich czynności wyborczych w obecnym stanie faktycznym i prawnym związanym z pandemią koronawirusa nie widzę możliwości ich bezpiecznego przeprowadzenia. Nie jestem w stanie – zresztą jak każdy inny samorząd w kraju zapewnić wyborcom jak również swoim pracownikom odpowiedniego stanu bezpieczeństwa.  Swoje stanowisko w sprawie, w tym obawy oraz racjonalną argumentację przekazałem do właściwej dla nas Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w dniu 26 marca 2020 r.

Mam nadzieję że rządzący usłyszą nasz głos i podejmą wszelkie działania mające na celu zagwarantowanie obywatelom optymalnego poziomu bezpieczeństwa wraz z możliwością realizacji demokratycznych uprawnień w wyborach zarządzonych w innym terminie.

Wójt Gminy Zgorzelec Piotr Machaj

print

Zobacz także: