Komunikat Wójta Gminy Zgorzelec

06.10.2023r.
Drukuj

W związku z trwaniem kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu RP intensyfikacji uległy działania związane z wywieszaniem przez komitety wyborcze banerów i plakatów kandydatów na posłów i senatorów na nieruchomościach gminnych (świetlice, tablice sołeckie, ogrodzenia, place zabaw), pomimo braku formalnej zgody przedstawicieli Gminy Zgorzelec na omawiane działania.

Pragnę przypomnieć, iż materiały wyborcze można zawieszać na nieruchomościach bądź ich częściach jedynie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości.

W przypadku stwierdzenia wywieszenia materiałów wyborczych w miejscach do tego niedozwolonych a także bez pisemnej zgody jednostki  będą niezwłocznie  podejmowane działania mające na celu ich natychmiastowe usunięcie.

Materiały dotyczące kampanii mogą być natomiast wywieszane na słupach ogłoszeniowych wskazanych przez Wójta Gminy Zgorzelec na bezpłatne umieszczanie treści wyborczych.

Jednocześnie przypominam, iż agitacja wyborcza jest zabroniona m.in. na terenie urzędów administracji państwowej i samorządowej a także w placówkach oświatowych, w związku z czym w tych obiektach nie ma możliwości starania się o jakakolwiek zgodę na umieszczenie jakichkolwiek materiałów wyborczych.

Wójt Gminy Zgorzelec

Piotr Machaj

print

Zobacz także: