Komunikat Wójta w sprawie spisu wyborców

23.04.2020r.
Drukuj

Szanowni mieszkańcy,
chciałbym Państwa poinformować, że jak większość samorządów szczebla gminnego w naszym kraju w dniu dzisiejszym w godzinach nocnych my również otrzymaliśmy wniosek od Poczty Polskiej w przedmiocie konieczności udostępnienia danych osobowych naszych mieszkańców w celu realizacji zadań związanych z organizacją wyborów na prezydenta RP zarządzonych w roku 2020.
Pragnę Państwa również uspokoić oraz zapewnić, iż żadne Państwa dane osobowe nie zostaną nikomu udostępnione bez wykazania konkretnej i obowiązującej podstawy prawnej do ich wydania oraz przetwarzania. Jako Wójt mam prawny obowiązek chronić Państwa dane, w tym szczególnie dane osobowe, w posiadaniu których jest Urząd Gminy w związku z wykonywaniem obowiązków ustawowych. W mojej ocenie, na dzień dzisiejszy, brak jest podstawy prawnej do udostępnienia wnioskowanych danych, które mają posłużyć do ewentualnego przeprowadzenia wyborów w formie korespondencyjnej. Tego stanowiska będę bronił racjonalną i merytoryczną argumentacją. Powoływany przez Rząd jak i operatora pocztowego art. 99 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 odnosi się do przygotowania zadań określonych w projekcie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzenia wyborów powszechnych na Prezydenta RP zarządzonych w 2020.
Omawiany projekt ustawy jest obecne procedowany w Senacie, a jego proces legislacyjny nadal trwa i ustawa nie została jeszcze uchwalona. Zatem na dzień dzisiejszy nie istnieje możliwość udostępnienia Państwa danych w oparciu o przywoływany przepis ustawowy.
Takie działanie stanowiłoby naruszenie obowiązującego prawa przede wszystkim Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. znanego przez wszystkich jako „RODO”, ale również ustawy z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy dowodach osobistych.

Wójt Gminy Zgorzelec Piotr Machaj

print

Zobacz także: