Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Zgorzelec- 17 lutego 2022, godz. 13:00

01.02.2022r.
Drukuj

Z A W I A D O M I E N I E


Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz.1372

Zawiadamiam, że w dniu 17 lutego 2022 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Zgorzelec.

Porządek obrad:

 

  1. Zapoznanie się ze stanem realizacji zadań inwestycyjnych w Gminie Zgorzelec.
  2. Analiza stanu dożywiania i dowożenia dzieci i młodzieży na terenie Gminy Zgorzelec.
  3. Analiza bieżących projektów uchwał.
  4. Sprawy różne.

Przewodnicząca
Rady Gminy Zgorzelec
(-) Anna Rakoczy

print

Zobacz także: