2. stopień BRAVO oraz 3. stopień CHARLIE-CRP obowiązuje od 16 kwietnia 2022 do 30 kwietnia 2022

15.04.2022r.
Drukuj

Informuję, że ze względu na potencjalne ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa, Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) podpisał Zarządzenia:

Ø  nr 87 z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Ø  nr 88 z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarządzenia obowiązują od dnia 16 kwietnia 2022 roku, od godz. 00:00, do dnia 30 kwietnia 2022 roku do godz. 23:59.

W związku z powyższym jesteśmy zobligowani do realizacji następujących przedsięwzięć związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym:

  1. prowadzić wzmożone monitorowanie działania systemów teleinformatycznych;
  2. zachować zwiększoną czujność w stosunku do sytuacji odbiegających od normy;
  3. zalecić podległemu personelowi informowanie Administratora Systemów Informatycznych o przypadku zauważenia wadliwego działania poczty elektronicznej, problemów z dostępem do Internetu oraz oznak nietypowej działalności komputerów;
  4. sprawdzać działanie sieci telefonicznej i środków łączności radiowej;
  5. sprawdzać aktualny stan bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej i oceniać wpływ zagrożenia na bezpieczeństwo teleinformatyczne na podstawie bieżących informacji;
  6. zapewnić w razie konieczności całodobowy dostęp do serwerów Administratorowi Systemów Informatycznych.

W wypadku wystąpienia jakichkolwiek sytuacji odbiegających od normy proszę o przesłanie informacji na adres: zr@gmina.zgorzelec.pl

Proszę o przekazanie informacji na stanowisko inspektora ds. obrony cywilnej Michał Furmański

print

Zobacz także: