Aktualności

Informacja Wójta Gminy Zgorzelec

Informacja Wójta Gminy Zgorzelec

Informuję, że w dniu 08.02.2018 r., na tablicy ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w sołectwie wsi Osiek Łużycki, na stronie internetowej Gminy Zgorzelec, w prasie, zostały wywieszone wykazy dot. sprzedaży nieruchomości zabudowanej, działki nr 117/1 o pow. 0,4204ha, obręb Osiek Łużycki.
22.06.2018r.
więcej
Planowane wyłączenia prądu na terenie Gminy Zgorzelec

Planowane wyłączenia prądu na terenie Gminy Zgorzelec

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze informuje, że w najbliższym tygodniu dojdzie do planowych wyłączeń prądu w następujących miejscowościach: 12.02. – JERZMANKI – 16 C, 29 B, w godz. 9:00 – 13:00
22.06.2018r.
więcej
Zawiadomienie

Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E   Zawiadamia się, że w dniu 08 lutego 2018 r. o godz. 1700 w świetlicy wiejskiej w Łagowie odbędzie się zebranie wiejskie.   Porządek zebrania: Otwarcie zebrania i poinformowanie o celowości jego zwołania. Przeprowadzenie wyborów wybór Komisji Wyborczej zgłaszanie kandydatów na sołtysa głosowanie i ogłoszenie wyników Zamknięcie zebrania   W przypadku braku „quorum” dla ważności zebrania wyznacza się  II termin zebrania wiejskiego – 08.02.2018r. godz. 17.15 P […]
22.06.2018r.
więcej
Planowane wyłączenia prądu na terenie Gminy Zgorzelec

Planowane wyłączenia prądu na terenie Gminy Zgorzelec

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze informuje, że w najbliższym tygodniu dojdzie do planowych wyłączeń prądu w następujących miejscowościach: 05.02. – TYLICE – 144, place budów, w godz. 9:00 – 13:00
22.06.2018r.
więcej
Ogłoszenie Wójta Gminy Zgorzelec

Ogłoszenie Wójta Gminy Zgorzelec

Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że w dniu 29.01.2018 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec oraz w sołectwie wsi Łagów został wywieszony wykaz o sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości, działki nr 513/6 o pow. 1.378ha, obręb Łagów, gmina Zgorzelec, natomiast w prasie  internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej tut. urzędu  został zamieszczony komunikat o sprzedaży w/w nieruchomości.
22.06.2018r.
więcej
Opóźnienie w odbiorze worków z surowcami wtórnymi z miejscowości Gronów

Opóźnienie w odbiorze worków z surowcami wtórnymi z miejscowości Gronów

Informujemy o przesunięciu terminu odbioru worków z surowcami wtórnymi z miejscowości Gronów z dnia 25.01.2018 r. na 1.02.2018 r. (czwartek). Pozostałe odbiory odbywać się będą zgodnie z harmonogramem. Bardzo przepraszamy za zaistniałe niedogodności.
22.06.2018r.
więcej
Ogłoszenie Wójta Gminy Zgorzelec

Ogłoszenie Wójta Gminy Zgorzelec

Wójt Gminy Zgorzelec ogłasza ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zgorzelec   1.Sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 2/3 o pow. 0,1224ha wraz z udziałem 1/6 części do działki nr 2/11 o pow. 0,0859ha, obręb Koźlice stanowiącej drogę wewnętrzną w celu zapewnienia dostępu do drogi gminnej publicznej  nr 109143D zlokalizowanej na działkach nr 240, obręb Koźlice poprzez drogę wewnętrzną, działki nr 237 i 238, obręb Koźlice, gmina Zgorzelec. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu prowadzi KW JG1Z/00054520/5 na nieruchomość, […]
22.06.2018r.
więcej
Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu ostrzega przed wystąpieniem silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, z porywami do 100 km/h, z południowego zachodu i zachodu.   W szczytowych partiach gór porywy wiatru do 140 km/h.   Największa prędkość wiatru spodziewana jest w godzinach wieczornych oraz przed północą.   Na obszarze powyżej 500 m n.p.m. prognozowane są także opady śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie od 10 cm do 15 cm, lokalnie do […]
22.06.2018r.
więcej
Planowane wyłączenia prądu na terenie Gminy Zgorzelec

Planowane wyłączenia prądu na terenie Gminy Zgorzelec

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze informuje, że w najbliższym tygodniu dojdzie do planowych wyłączeń prądu w następujących miejscowościach: 26.01. – JERZMANKI – 16 c, 29 b, w godz. 9:00 – 13:00
22.06.2018r.
więcej
Ogłoszenie Wójta Gminy Zgorzelec

Ogłoszenie Wójta Gminy Zgorzelec

Wójt Gminy Zgorzelec ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zgorzelec   1.Sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 320/3 o pow. 0,1401ha, obręb Koźlice. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu prowadzi na powyższą nieruchomość KW JG1Z/00015293/9. Nieruchomość o kształcie prostokąta, nie uzbrojona, bez ustalonego prawa zjazdu z drogi publicznej powiatowej nr 2385D zlokalizowanej na działce nr 314, obręb Koźlice. Sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako klaso-użytek Lz – grunty zadrzewione i zakrzewione. Według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi […]
22.06.2018r.
więcej