I Sesja Rady Gminy Zgorzelec w dniu 7maja 2024 r., godz. 13:00

23.04.2024r.
Drukuj

Informuję, iż na podstawie postanowienia nr 361/2024 z dnia 18 kwietnia 2024 r. Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze II postanowił zwołać I sesję Rady Gminy Zgorzelec na dzień 7 maja 2024 r. o godzinie 13:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. T. Kościuszki 70.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji
2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na Radnego.
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych Radnych.
a) Stwierdzenie kworum
4. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Wójta Gminy.
5. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy.
6. Wybór Przewodniczącego Rady i dwóch Wiceprzewodniczących.
a) UCHWAŁA NR 1/24 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 07 maja 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Zgorzelec.
b) UCHWAŁA NR 2/24 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 07 maja 2024 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Zgorzelec.
7. Podjęcie uchwał.
a) UCHWAŁA NR 3/24 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 07 maja 2024 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zgorzelec.
b) UCHWAŁA NR 4/24 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 07 maja 2024 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Zgorzelec do podpisywania delegacji służbowych Przewodniczącemu Rady Gminy Zgorzelec.
c) UCHWAŁA NR 5/24 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 07 maja 2024 r. w sprawie wskazania delegatów do Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.
8. Powołanie składów osobowych komisji stałych Rady.
a) UCHWAŁA NR 6/24 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 07 maja 2024 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Zgorzelec, ustalenia ich składu osobowego, oraz przedmiotu działania.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie sesji.

print

Zobacz także: