INFORMACJA – TYLICE

09.04.2019r.
Drukuj

Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że w dniu 09.04.2019 r. na tablicy ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w sołectwie wsi Tylice  został wywieszony wykaz, natomiast na stronie internetowej Gminy Zgorzelec, w BIP-ie oraz w prasie została podana do publicznej wiadomości informacja w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości, składającej się z pięciu działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi:

  1. 253/94 o pow. 0,0020ha, obręb Tylice, gmina Zgorzelec, KW JG1Z/00022980/4.
  2. 253/95 o pow. 0,0020ha, obręb Tylice, gmina Zgorzelec, KW JG1Z/00022980/4.
  3. 253/96 o pow. 0,0012ha i 253/100 o pow. 0,0008ha, obręb Tylice, gmina Zgorzelec, KW JG1Z/00022980/4.
  4. 253/101 o pow. 0,0020ha, obręb Tylice, gmina Zgorzelec, KW JG1Z/00022980/4.
print

Zobacz także: