INFORMACJA – TYLICE

07.10.2019r.
Drukuj

Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że w dniu 04.10.2019 r. na tablicy ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w sołectwie wsi Tylice  został wywieszony wykaz, natomiast na stronie internetowej Gminy Zgorzelec, w BIP-ie oraz w prasie została podana do publicznej wiadomości informacja w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości:

  1. działki nr 253/104 o pow. 0,0308 ha, obręb Tylice, gmina Zgorzelec, KW JG1Z/00022980/4;
  2. działki nr 253/105 o pow. 0,0308 ha, obręb Tylice, gmina Zgorzelec, KW JG1Z/00022980/4;
  3. działki nr 253/106 o pow. 0,0308 ha, obręb Tylice, gmina Zgorzelec, KW JG1Z/00022980/4;
  4. działki nr 253/109 o pow. 0,0308 ha, obręb Tylice, gmina Zgorzelec, KW JG1Z/00022980/4;
  5. działki nr 253/110 o pow. 0,0308 ha, obręb Tylice, gmina Zgorzelec, KW JG1Z/00022980/4;
  6. działki nr 253/111 o pow. 0,0308 ha, obręb Tylice, gmina Zgorzelec, KW JG1Z/00022980/4.
print

Zobacz także: