Informacja – Jędrzychowice

13.11.2020r.
Drukuj

INFORMACJA

Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że w dniu 13.11.2020. na tablicy ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w sołectwie wsi Jędrzychowice został wywieszony wykaz, natomiast na stronie internetowej Gminy Zgorzelec, w BIP-ie oraz w prasie została podana do publicznej wiadomości informacja w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie bezprzetargowej nieruchomości:

  1. Działki nr 298/2, obręb Jędrzychowice o pow. 0,0679 ha, gmina Zgorzelec, KW JG1Z/00015292/2, sklasyfikowanej w ewidencji gruntów klasoużytkiem „dr” – droga.
  2. Działki nr 298/1, obręb Jędrzychowice o pow. 0,0301 ha, gmina Zgorzelec, KW JG1Z/00015292/2, sklasyfikowanej w ewidencji gruntów klasoużytkiem „dr” – droga.
  3. Działki nr 290/6, obręb Jędrzychowice o pow. 0,4888 ha, gmina Zgorzelec, KW JG1Z/00015292/2, sklasyfikowanej w ewidencji gruntów klasoużytkiem „dr” – droga.
  4. Działki nr 307/2, obręb Jędrzychowice o pow. 0,1296 ha, gmina Zgorzelec, KW JG1Z/00015292/2, sklasyfikowanej w ewidencji gruntów klasoużytkiem „dr” – droga.
  5. Działki nr 310/2, obręb Jędrzychowice o pow. 0,1498 ha, gmina Zgorzelec, KW JG1Z/00015292/2, sklasyfikowanej w ewidencji gruntów klasoużytkiem „dr” – droga.
  6. Działki nr 270/4, obręb Jędrzychowice o pow. 0,0232 ha, gmina Zgorzelec, KW JG1Z/00015292/2, sklasyfikowanej w ewidencji gruntów klasoużytkiem „dr” – droga.
print

Zobacz także: