Informacja – Jędrzychowice

31.07.2020r.
Drukuj

INFORMACJA

Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że w dniu 30.07.2020 r. na tablicy ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w sołectwie wsi Jędrzychowice został wywieszony wykaz, natomiast na stronie internetowej Gminy Zgorzelec, w BIP-ie oraz w prasie została podana do publicznej wiadomości informacja w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości, działki nr 350 o pow. 0,0323ha, obręb Jędrzychowice, gmina Zgorzelec, KW JG1Z/00015292/2.

print

Zobacz także: