INFORMACJA – JERZMANKI

29.09.2020r.
Drukuj

Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że w dniu 29.09.2020 r. na tablicy ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w sołectwie wsi Jerzmanki został wywieszony wykaz, natomiast na stronie internetowej Gminy Zgorzelec, w BIP-ie oraz w prasie została podana do publicznej wiadomości informacja w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości, działki nr 170 o pow. 0,0370ha, obręb Jerzmanki, Gmina Zgorzelec, KW JG1Z/00015289/8.

print

Zobacz także: