Informacja – Jerzmanki

12.03.2020r.
Drukuj

INFORMACJA

Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że w dniu 12.03.2020 r., na tablicy ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w sołectwie wsi Jerzmanki został wywieszony wykaz, natomiast na stronie internetowej Gminy Zgorzelec, w BIP-ie, w prasie internetowej została podana do publicznej wiadomości informacja w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, działki nr 290 o pow. 0,0195ha, obręb Jerzmanki, gmina Zgorzelec.

print

Zobacz także: