INFORMACJA – JERZMANKI

18.12.2019r.
Drukuj

Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że w dniu 18.12.2019 r., na tablicy ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w sołectwie wsi Jerzmanki został wywieszony wykaz, natomiast na stronie internetowej Gminy Zgorzelec, w BIP-ie, w prasie internetowej została podana do publicznej wiadomości informacja w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości:

  1. działki nr 125/13 o pow. 0,0644ha, obręb Jerzmanki, gmina Zgorzelec.
  2. działki nr 125/14 o pow. 0,0207ha, obręb Jerzmanki, gmina Zgorzelec.
print

Zobacz także: