INFORMACJA – KOŹLICE

20.08.2019r.
Drukuj

Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że w dniu 20.08.2019 r. na tablicy ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w sołectwie wsi Koźlice został wywieszony wykaz, natomiast na stronie internetowej Gminy Zgorzelec, w BIP-ie oraz w prasie została podana do publicznej wiadomości informacja w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości, działki nr 247/3 o pow. 0,0152ha,  obręb Koźlice, gmina Zgorzelec, KW JG1Z/00015293/9.

print

Zobacz także: