INFORMACJA KOŹLICE

07.10.2019r.
Drukuj

Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że w dniu 04.10.2019 r., na tablicy ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w sołectwie wsi Koźlice zostały wywieszone wykazy, natomiast na stronie internetowej Gminy Zgorzelec, w BIP-ie, w prasie internetowej została podana do publicznej wiadomości informacja w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości:

  1. działka nr 320/21 o pow. 0,1397ha + udział 1/18 części do działki nr 320/30 o pow. 0,3512ha, obręb Koźlice, gmina Zgorzelec;
  2. działka nr 320/22 o pow. 0,1198ha + udział 1/18 części do działki nr 320/30 o pow. 0,3512ha, obręb Koźlice, gmina Zgorzelec;
  3. działka nr 320/23 o pow. 0,1199ha + udział 1/18 części do działki nr 320/30 o pow. 0,3512ha, obręb Koźlice, gmina Zgorzelec;
  4. działka nr 320/27 o pow. 0,1195ha + udział 1/18 części do działki nr 320/30 o pow. 0,3512ha, obręb Koźlice, gmina Zgorzelec;
  5. działka nr 320/28 o pow. 0,1288ha + udział 1/18 części do działki nr 320/30 o pow. 0,3512ha, obręb Koźlice, gmina Zgorzelec;
  6. działka nr 320/29 o pow. 0,1281ha + udział 1/18 części do działki nr 320/30 o pow. 0,3512ha, obręb Koźlice, gmina Zgorzelec;
  7. działka nr 320/20 o pow. 0,1397ha + udział 1/18 części do działki nr 320/30 o pow. 0,3512ha, obręb Koźlice, gmina Zgorzelec;
  8. działka nr 320/11 o pow. 0,1809ha, obręb Koźlice, gmina Zgorzelec.
print

Zobacz także: