Informacja – Koźlice

03.03.2020r.
Drukuj

INFORMACJA

Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że w dniu 03.03.2020 r., na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec oraz w sołectwie wsi Koźlice zostały wywieszone wykazy, natomiast na stronie internetowej Gminy Zgorzelec, w BIP-ie, w prasie internetowej została podana do publicznej wiadomości informacja dotycząca podania do publicznej wiadomości w/w wykazu w sprawie sprzedaży:

 

 1. nieruchomości, działki nr 315/9 o pow. 0,1400 ha oraz udziału 1/37 do nieruchomości, działki nr 315/44 o pow. 0,8562 ha,  położonej w obrębie wsi Koźlice, gmina Zgorzelec, KW JG1Z/00015293/9.
 2. nieruchomości, działki nr 315/10 o pow. 0,1400 ha oraz udziału 1/37 do nieruchomości, działki nr 315/44 o pow. 0,8562 ha,  położonej w obrębie wsi Koźlice, gmina Zgorzelec, KW JG1Z/00015293/9.
 3. nieruchomości, działki nr 315/11 o pow. 0,1250 ha oraz udziału 1/37 do nieruchomości, działki nr 315/44 o pow. 0,8562 ha,  położonej w obrębie wsi Koźlice, gmina Zgorzelec, KW JG1Z/00015293/9.
 4. nieruchomości, działki nr 315/12 o pow. 0,1050 ha oraz udziału 1/37 do nieruchomości, działki nr 315/44 o pow. 0,8562 ha,  położonej w obrębie wsi Jerzmanki, gmina Zgorzelec, KW JG1Z/00015293/9,
 5. nieruchomości, działki nr 315/13 o pow. 0,1100 ha oraz udziału 1/37 do nieruchomości, działki nr 315/44 o pow. 0,8562 ha,  położonej w obrębie wsi Koźlice, gmina Zgorzelec, KW JG1Z/00015293/9.
 6. nieruchomości, działki nr 315/22 o pow. 0,1476 ha oraz udziału 1/37 do nieruchomości, działki nr 315/44 o pow. 0,8562 ha,  położonej w obrębie wsi Koźlice, gmina Zgorzelec, KW JG1Z/00015293/9.
 7. nieruchomości, działki nr 315/23 o pow. 0,1149 ha oraz udziału 1/37 do nieruchomości, działki nr 315/44 o pow. 0,8562 ha,  położonej w obrębie wsi Koźlice, gmina Zgorzelec, KW JG1Z/00015293/9.
 8. nieruchomości, działki nr 315/24 o pow. 0,1000 ha oraz udziału 1/37 do nieruchomości, działki nr 315/44 o pow. 0,8562 ha,  położonej w obrębie wsi Koźlice, gmina Zgorzelec, KW JG1Z/00015293/9.
 9. nieruchomości, działki nr 315/25 o pow. 0,1058 ha oraz udziału 1/37 do nieruchomości, działki nr 315/44 o pow. 0,8562 ha,  położonej w obrębie wsi Koźlice, gmina Zgorzelec, KW JG1Z/00015293/9.
 10. nieruchomości, działki nr 315/26 o pow. 0,1010 ha oraz udziału 1/37 do nieruchomości, działki nr 315/44 o pow. 0,8562 ha,  położonej w obrębie wsi Koźlice, gmina Zgorzelec, KW JG1Z/00015293/9.
 11. nieruchomości, działki nr 315/27 o pow. 0,1010 ha oraz udziału 1/37 do nieruchomości, działki nr 315/44 o pow. 0,8562 ha,  położonej w obrębie wsi Koźlice, gmina Zgorzelec, KW JG1Z/00015293/9.
 12. nieruchomości, działki nr 315/28 o pow. 0,1010 ha oraz udziału 1/37 do nieruchomości, działki nr 315/44 o pow. 0,8562 ha,  położonej w obrębie wsi Koźlice, gmina Zgorzelec, KW JG1Z/00015293/9.

 

 

print

Zobacz także: