Informacja – Koźlice

04.07.2019r.
Drukuj

Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że w dniu 04.07.2019 r., na tablicy ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w sołectwie wsi Koźlice zostały wywieszone wykaz, natomiast na stronie internetowej Gminy Zgorzelec, w prasie, została podana do publicznej wiadomości informacja w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego:

  1. nieruchomości, działki nr 320/2 o pow. 0,1402ha, obręb Koźlice, gmina Zgorzelec;
  2. nieruchomości, działki nr 320/13 o pow. 0,1350ha + udział 1/18 części do działki nr 320/30 o pow. 0,3512ha, obręb Koźlice, gmina Zgorzelec;
  3. nieruchomości, działki nr 320/24 o pow. 0,1198ha + udział 1/18 części do działki nr 320/30 o pow. 0,3512ha, obręb Koźlice, gmina Zgorzelec;
  4. nieruchomości, działki nr 320/25 o pow. 0,1198ha + udział 1/18 części do działki nr 320/30 o pow. 0,3512ha, obręb Koźlice, gmina Zgorzelec;
  5. nieruchomości, działki nr 320/26 o pow. 0,1198ha + udział 1/18 części do działki nr 320/30 o pow. 0,3512ha, obręb Koźlice, gmina Zgorzelec.
print

Zobacz także: