INFORMACJA – RADOMIERZYCE

07.10.2019r.
Drukuj

Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że w dniu 04.10.2019 r., na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec oraz w sołectwie wsi Radomierzyce został wywieszony wykaz, natomiast na stronie internetowej Gminy Zgorzelec, w BIP-ie, w prasie internetowej została podana do publicznej wiadomości informacja dotycząca podania do publicznej wiadomości w/w wykazu w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, działki nr 294/3 o pow. 0,0555ha, obręb Radomierzyce, gmina Zgorzelec, KW JG1Z/00015295/3.

print

Zobacz także: