Informacja – Trójca

24.02.2020r.
Drukuj

Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że w dniu 24.02.2020 r. na tablicy ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w sołectwie wsi Trójca został wywieszony wykaz, natomiast na stronie internetowej Gminy Zgorzelec, w BIP-ie oraz w prasie została podana do publicznej wiadomości informacja w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, lokalu użytkowego o nie urządzonej księdze wieczystej w budynku wielolokalowym nr 97 oraz udziałem  213/10000 do działki nr 702/3, obręb Trójca, gmina Zgorzelec, JG1Z/00019759/2 i działką nr 702/5, obręb Trójca, gmina Zgorzelec, KW JG1Z/00015288/1.

 

 

 

 

print

Zobacz także: