Informacja – Tylice

08.05.2020r.
Drukuj

Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że w dniu 11.05.2020 r.na tablicy ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w sołectwie wsi Tylice  zostały wywieszone wykazy, natomiast na stronie internetowej Gminy Zgorzelec, w BIP-ie oraz w prasie została podana do publicznej wiadomości informacja w sprawie sprzedaży nieruchomości:

  1. działki nr 253/102 o pow. 0,0020 ha, obręb Tylice, gmina Zgorzelec, KW JG1Z/00022980/4;
  2. działki nr 253/103 o pow. 0,0020 ha, obręb Tylice, gmina Zgorzelec, KW JG1Z/00022980/4;
  3. działki nr 253/108 o pow. 0,0020 ha, obręb Tylice, gmina Zgorzelec, KW JG1Z/00022980/4;
  4. działki nr 253/107 o pow. 0,0020 ha, obręb Tylice, gmina Zgorzelec, KW JG1Z/00022980/4;
  5. działki nr 253/112 o pow. 0,0020ha, obręb Tylice, gmina Zgorzelec, KW JG1Z/00022980/4.
print

Zobacz także: