Informacja w sprawie Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami

23.12.2019r.
Drukuj

Informacja

Wójta Gminy Zgorzelec

w sprawie Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami

Wójt Gminy Zgorzelec przypomina o obowiązku uzyskania przez podmioty wytwarzające odpady inne niż odpady komunalne wpisu do BAZY DANYCH O PRODUKTACH I OPAKOWANIACH ORAZ O GOSPODARCE ODPADAMI (zwanej BDO).

Ministerstwo Środowiska uruchomiło w dniu 24 stycznia 2018 r. BDO wraz z którą utworzony został Rejestr podmiotów wprowadzających: produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Rejestr ten jest prowadzony przez marszałków województw. Podstawą prawną działania Rejestru jest ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 50 przywołanej ustawy wniosek o wpis zobowiązani są złożyć m.in. wytwórcy odpadów, którzy mają obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów.

Obowiązkiem wpisu objęte są nie tylko podmioty, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów, ale również wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań. W niektórych przypadkach może to dotyczyć nawet jednoosobowych działalności gospodarczych.

  1. importerzy wprowadzający produkty w opakowaniach,
  2. rolnicy powyżej 75 ha ziemi,
  3. warsztaty samochodowe,
  4. warsztaty rzemieślnicze,
  5. zakłady produkcyjne,
  6. prowadzący profesjonalną działalność w zakresie transportu odpadów.

Ponadto wpis do Rejestru BDO, zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 6 lit. g ustawy o odpadach powinni również uzyskać przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową (na postawie art. 40a ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi).

Podmiotom zobowiązanym do uzyskania wpisu do Rejestru BDO, za działanie niezgodne z przepisami prawa grożą sankcje karne: kara aresztu albo grzywny, administracyjna kara pieniężna 5 000 zł – 1 000 000 zł, administracyjna kara pieniężna od 2 000 do 10 000 zł.

Wszelkie informacje dotyczące Rejestru – BDO można uzyskać na stronach internetowych – klik

– w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, WYDZIAŁ ŚRODOWISKA UL. WALOŃSKA 3-5, 50-413 WROCŁAW;

– na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – klik

print

Zobacz także: