Informacja Wójta Gminy Zgorzelec o podaniu do publicznej wiadomości informacji w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, obręb Jerzmanki

19.11.2020r.
Drukuj

Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że w dniu 19.11.2020 r., na tablicy ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w sołectwie wsi Jerzmanki został wywieszony wykaz, natomiast na stronie internetowej Gminy Zgorzelec, w BIP-ie, w prasie internetowej została podana do publicznej wiadomości informacja w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, działki nr 287/20 o pow. 0,0335 ha, obręb Jerzmanki, gmina Zgorzelec.

print

Zobacz także: