Informacja Wójta Gminy Zgorzelec o podaniu do publicznej wiadomości informacji w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości, obręb Jędrzychowice.

19.11.2020r.
Drukuj

Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że w dniu 13.11.2020. na tablicy ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w sołectwie wsi Jędrzychowice
został wywieszony wykaz, natomiast na stronie internetowej Gminy Zgorzelec, w BIP-ie oraz w prasie została podana do publicznej wiadomości informacja w sprawie przeznaczenia do zbycia w
formie bezprzetargowej nieruchomości:
1. Działki nr 298/2, obręb Jędrzychowice o pow. 0,0679 ha, gmina Zgorzelec, KW JG1Z/00015292/2, sklasyfikowanej w ewidencji gruntów klasoużytkiem „dr” – droga.
2. Działki nr 298/1, obręb Jędrzychowice o pow. 0,0301 ha, gmina Zgorzelec, KW JG1Z/00015292/2, sklasyfikowanej w ewidencji gruntów klasoużytkiem „dr” – droga.
3. Działki nr 290/6, obręb Jędrzychowice o pow. 0,4888 ha, gmina Zgorzelec, KW JG1Z/00015292/2, sklasyfikowanej w ewidencji gruntów klasoużytkiem „dr” – droga.
4. Działki nr 307/2, obręb Jędrzychowice o pow. 0,1296 ha, gmina Zgorzelec, KW JG1Z/00015292/2, sklasyfikowanej w ewidencji gruntów klasoużytkiem „dr” – droga.
5. Działki nr 310/2, obręb Jędrzychowice o pow. 0,1498 ha, gmina Zgorzelec, KW JG1Z/00015292/2, sklasyfikowanej w ewidencji gruntów klasoużytkiem „dr” – droga.
6. Działki nr 270/4, obręb Jędrzychowice o pow. 0,0232 ha, gmina Zgorzelec, KW JG1Z/00015292/2, sklasyfikowanej w ewidencji gruntów klasoużytkiem „dr” – droga.

print

Zobacz także: