Informacja Wójta Gminy Zgorzelec

22.06.2018r.
Drukuj

Informuję, że w dniu 08.02.2018 r., na tablicy ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w sołectwie wsi Osiek Łużycki, na stronie internetowej Gminy Zgorzelec, w prasie, zostały wywieszone wykazy dot. sprzedaży nieruchomości zabudowanej, działki nr 117/1 o pow. 0,4204ha, obręb Osiek Łużycki.

print

Zobacz także: