INFORMACJA – SŁAWNIKOWICE

09.04.2019r.
Drukuj

Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że w dniu 09.04.2019 r. na tablicy ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w sołectwie wsi Sławnikowice został wywieszony wykaz, natomiast na stronie internetowej Gminy Zgorzelec, w BIP-ie oraz w prasie została podana do publicznej wiadomości informacja w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie ustnego przetargu ograniczonego nieruchomości, działki nr 351/4 o pow. 0,2478 ha i działki nr 351/6 o pow. 0,2460 ha, obręb Sławnikowice, gmina Zgorzelec.

print

Zobacz także: