Informacja o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych

08.03.2021r.
Drukuj

Informacja o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych
na sprzedaż nieruchomości Gminy Zgorzelec które odbyły się w dniu 1 marca 2021 r.

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(j.t. Dz. U. z 2014r., poz. 1490 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości:

1. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 315/29 obręb Koźlice, gmina Zgorzelec o pow. 0,1090 ha, dla której Sąd Rejonowy w Zgorzelcu prowadzi księgę wieczystą nr JG1Z/00015293/9 oraz udział 1/37 części do działki nr 315/44 o pow. 0,8562 ha, obręb Koźlice, KW JG1Z/00056279/4.
cena wywoławcza 56.200,00 zł
najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 58.480,00 zł
liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 5
liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0
nabywca nieruchomości – Małgorzata Korelin

2. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 315/31 obręb Koźlice gmina Zgorzelec o pow. 0,1268 ha, dla której Sąd Rejonowy w Zgorzelcu prowadzi księgę wieczystą nr JG1Z/00015293/9 oraz udział 1/37 części do działki nr 315/44 o pow. 0,8562 ha, obręb Koźlice, KW JG1Z/00056279/4.
cena wywoławcza 65.000,00 zł
najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 66.300,00 zł
liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 4
liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0
nabywca nieruchomości – Małgorzata Korelin

3. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 315/32 obręb Koźlice gmina Zgorzelec o pow. 0,1135 ha, dla której Sąd Rejonowy w Zgorzelcu prowadzi księgę wieczystą nr JG1Z/00015293/9 oraz udział 1/37 części do działki nr 315/44 o pow. 0,8562 ha, obręb Koźlice, KW JG1Z/00056279/4.
cena wywoławcza 58.400,00 zł
najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 63.120,00 zł
liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 4
liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0
nabywca nieruchomości – Tomasz Grzechnik

Wójt Gminy Zgorzelec
/-/
Piotr Machaj

print

Zobacz także: