Komunikat WCZK dot. polowań

27.03.2020r.
Drukuj

Szanowni Państwo, w związku z wprowadzeniem kontroli granicznej na wszystkich granicach Polski prosi się, Zarządy Okręgowe Polskiego Związku Łowieckiego o powstrzymanie się od polowań i odstrzałów w odległości nie mniejszej jak 2 km od granicy państwa.

Jednocześnie informujemy, że nie ulegają zawieszeniu odstrzały sanitarne dzików na terenie województwa dolnośląskiego.

Źródło: Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

print

Zobacz także: