L Sesja Rady Gminy Zgorzelec – 30 grudnia 2021 r. godz. 12:00

28.12.2021r.
Drukuj

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz.1372)

Zawiadamiam, że w dniu 30 grudnia 2021 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, odbędzie się L sesja Rady Gminy Zgorzelec.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności w obradowaniu.
 2. Informacja o przyjęciu protokołów z poprzednich sesji.
 3. Uchwalenie budżetu Gminy Zgorzelec na rok 2022 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgorzelec.
 4. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i głosowanie.
 5. Zatwierdzenie planów pracy Komisji i Rady Gminy na rok 2022.
  1. Plan pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.
  2. Plan pracy Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.
  3. Plan pracy Komisji Rewizyjnej.
  4. Plan pracy Rady Gminy Zgorzelec.
 6. Stanowisko Rady Gminy Zgorzelec w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie trwałej obecności Rzeczypospolitej Polskiej w strukturach Unii Europejskiej.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Sprawy różne.

Przewodnicząca
Rady Gminy Zgorzelec 

(-) Anna Rakoczy

print

Zobacz także: