LV Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Zgorzelec – 22.04.2022 r.

20.04.2022r.
Drukuj

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E N I E

Zawiadamiam, że w dniu 22 kwietnia 2022 r. o godz. 1145 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, odbędzie się LV Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Zgorzelec.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności w obradowaniu.
  2. Odczytanie wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej.
  3. Przedstawienie, dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał.
  4. Zamkniecie obrad.

Przewodnicząca

Rady Gminy Zgorzelec

(-) Anna Rakoczy

print

Zobacz także: