LVI Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Zgorzelec – 10 maja 2022 r. o godz. 14:00

05.05.2022r.
Drukuj

 Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że w dniu 10 maja 2022 r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, odbędzie się LVI Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Zgorzelec.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności w obradowaniu.
  2. Odczytanie wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej.
  3. Przedstawienie, dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał.
  4. Zamkniecie obrad.

 

Przewodnicząca

Rady Gminy Zgorzelec

(-) Anna Rakoczy

print

Zobacz także: