LXIII Sesja w dniu 19 października 2022, godz. 12:00

11.10.2022r.
Drukuj

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz.559)

Zawiadamiam, że w dniu 19 października 2022 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, odbędzie się LXIII sesja Rady Gminy Zgorzelec.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności w obradowaniu.
  2. Informacja o przyjęciu protokołów z poprzednich sesji.
  3. a) PROTOKÓŁ Nr LXII/22 z sesji Rady Gminy Zgorzelec odbytej w dniu 26. 09.2022 r.
  4. Gminna Karta Dużej Rodziny 3+ – analiza działań.
  5. Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2023 r.
  6. Analiza projektów uchwał, dyskusja i głosowanie.
  7. Interpelacje i zapytania radnych.
  8. Sprawy różne.
  9. Zamknięcie obrad.
print

Zobacz także: